n-3 Yağ Asitleri İle Beslenen Farelerin Membran Lipit Peroksidasyonlarının Değerlendirilmesi ve Vitamin E Suplementasyonunun Etkileri

  • H.Tanju Besler H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: n-3 yağ asitleri, vitamin E, hücre membram, lipit peroksidasyonu, fare

Öz

Bu çalışmada kronik olarak yüksek yağlı diyetle (mısır yağı veya balık ynğı) beslenen farelerde in vitro koşullarda lipit peroksidasyoıııı ve balık yağı diyetine ekletıen E vitamininin etkileri incelenmiştir. BY/75 grubunda MY/75 grubuna kıyasla serum ve karaciğer membran fraksiyonlarında E vitamini düzeyi düşük bulunmuştur (p<0.006). Balık yağı diyetine eklenen E vitamini (BY/500) bu değerleri MY/75 grubunun değerlerine yaklaştırmıştır. Lipit peroksidasyonu ve peroksidasyona olan hassasiyet balık y a ğı ile beslenen gruplarda daha yüksek bulunmuştur (p<0.01). Çalışma sonuçları, antioksidaııt ve hücre membraııı koruyucu özelliğinden dolayı diyetin özelliğine de bağlı olarak optimum E vitamini alınması gerekliliğini destekler cinsten görünmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1996-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Besler H. n-3 Yağ Asitleri İle Beslenen Farelerin Membran Lipit Peroksidasyonlarının Değerlendirilmesi ve Vitamin E Suplementasyonunun Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1996 [a.yer 11 Nisan 2021];25(2):29-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/488
Makale Türü
Makale