Editör Kurulu

Türkiye Diyetisyenler Derneği Adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Doç. Dr. Ayhan DAĞ

Kurucu Editör
Prof. Dr. Ayşe BAYSAL

Baş Editörler
Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL
Prof. Dr. Gülden PEKCAN

Editörler
Prof. Dr. Fatma ÇELİK
Prof. Dr. Habibe ŞAHİN
Prof. Dr. Alev KESER

Editör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇALAPKORUR
Arş. Gör. Emre DUMAN
Öğr. Gör. Emre MANİSALI

Yabancı Dil Editörleri
Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL
Prof. Dr. Gülden PEKCAN