Türkiye Diyetisyenler Derneği Adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞ

Kurucu Editör
Prof. Dr. Ayşe BAYSAL

Yönetici Editörler
Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL
Prof. Dr. Gülden PEKCAN

Editörler
Prof. Dr. Fatma ÇELİK
Prof. Dr. Habibe ŞAHİN
Doç. Dr. Alev KESER

Editör Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Funda ŞENSOY
Uzm. Dyt. Emre DUMAN