Türkiye Diyetisyenler Derneği Adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Dr. Öğretim Üyesi Ayhan DAĞ

Kurucu Editör
Prof. Dr. Ayşe BAYSAL

Yönetici Editörler
Prof. Dr. Türkan KUTLUAY MERDOL
Prof. Dr. Gülden PEKCAN

Editörler
Prof. Dr. Efsun KARABUDAK
Prof. Dr. Hülya GÖKMEN ÖZEL

Editör Yardımcıları
Dr. Duygu AĞAGÜNDÜZ
Uzm. Dyt. Fatma ILGAZ