Türkiye Diyetisyenler Derneği Adına
Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Muhittin Tayfur

Kurucu Editör
Prof. Dr. Ayşe Baysal

Editörler
Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol
Prof. Dr. Gülden Pekcan

Editör Yardımcıları
Prof. Dr. Efsun Karabudak
Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel