Türkiye’de Üretilen Bazı Bisküvi ve Benzeri Tahıl Ürünlerinin Mineral İçeriklerinin Araştırılması

  • Cahide Yağmur Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Anahtar Kelimeler: Bisküviler, tahıl ürünleri, makro mineraller, mikro mineraller

Öz

Araştırma, üç firmaya ait toplam 38 adet iiriin üzerinde yapılmıştır. Ürünlerin toplam kül, nıakro (P, Ca, K, Na) ve mikro (Cu, Mn, Fe, Zn) mineral miktarları belirlenmiştir. Toplam kül miktarlarının firmalar ve ürünler arasında istatistiksel olarak önemli ölçüde farklı olduğu bulunmuştur (p< 0.05, p< 0.01). Üç firmanın ürünlerinin ortalaması alındığında toplam kül miktarının %1.1442 ± 0.4137 (%0.7350 ± 0.0718 ile %2.7240 ± 0.1313 arasında) olduğu bulunmuştur. Makro ve mikro mineral miktarlarının firmalar ve ürünler arasında önemli ölçüde farklı olduğu belirlenmiştir (p< 0.05, p< 0.01). Üç firmanın ürünlerinin makro (%) ve mikro (ppm) mineral miktarları ortalama olarak P: 0.1962 ± 0.1538, Ca: 0.0076 ± 0.1715, K: 0.1629 ± 0.0707, Na: 0.4447 ± 0.3017, Cu: 2.1855 ± 0.9562, Mn: 7.4333 ± 4.0193, Fe: 25.4677 ± 29.9733, Zn: 6.5562 ± 2.7819 olarak bulunmuştur. İstatistiksel değerlendirmelerde, ürünlerin kül miktarları ile Mn, Zn, P, Ca, Na, K miktarları arasında pozitif yönde önemli korelasyonlar belirlenmiştir (p< 0.05, p< 0.01). Minerallerden Fe ile Zn, K, Na; Zn ile Ca; Cu ile Na miktarları arasında negatif yönde önemli korelasyonlar; Cu ile Mn, Zn, P, K; Mn ile Zn, K, Na, Cu; Fe ile Ca; Zn ile P, K; P ile Na miktarları arasında pozitif yönde önemli korelasyonlar belirlenmiştir (p< 0.05, p< 0.01).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2001-08-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Yağmur C. Türkiye’de Üretilen Bazı Bisküvi ve Benzeri Tahıl Ürünlerinin Mineral İçeriklerinin Araştırılması. Bes Diy Der [Internet]. 30 Ağustos 2001 [a.yer 06 Mart 2021];30(2):6-16. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/444
Makale Türü
Makale