Konya’da İki Yetiştirme Yurdunda Barınan Adölesanlarin Beslenme Durumları

  • Şirin Kayhan Eser Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi
  • Tahir Kemal Şahin Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Orhan Demireli Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: adölesan, beslenme durumu, yetiştirme yurdu

Öz

Araştırma, Konya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı iki yetiştirme yurdunda 13-18 yaş grubu 105 erkek, 73 kız olmak iizere 178 adölesaıı üzerinde yapılmıştır. Gözlem altında anket uygulanarak beslenme alışkanlıkları, ayrıca üç günlük besin tüketim formları yardımıyla günlük ortalama enerji ve besin öğeleri miktarları saptanmıştır. Adölesanlantı yaş ortalaması 15 ± 1.8 yıldır. Kız ve erkeklerde öğün atlama alışkanlığı vardır ve özellikle sabah kahvaltısını atlama oranı oldukça yüksektir (%58.3). Öğün aralarında simit- bisküvi-kurabiye, kola, şeker-çikolata-gofret gibi yiyecekler tüketilmektedir. Adölesanlar kurumdaki etli sebze, kurııbaklagil, zeytinyağlı sebze yemeklerini sevmemektedirler. Süt ve süt ürünlerinin, sebzelerin az yenmesi vitamin ve minerallerin yetersizliğinin bir sebebidir. Nitekim, kızlarda posa, kalsiyum, riboflav'ın, demir, A ve C vitaminleri ve niasitı ahnıı yetersizliği, erkeklerde de posa, riboflav'ın ve tiamin alımı yetersizliği saptanmıştır. Erkeklerde günlük alınan ortalama enerji miktarı 3186.0 ± 598.2 kkalori, kızlarda ise 2485.4 ± 569.3 kkaloridir. Adölesanlantı çoğunda hatalı beslenme alışkanlıkları vardır. Yurt yemekleri bazı besin öğeleri yönünden zenginleştirilmeli ve ayrıca adölesanlar da beslenme yönünden eğitilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2000-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kayhan Eser Şirin, Şahin TK, Demireli O. Konya’da İki Yetiştirme Yurdunda Barınan Adölesanlarin Beslenme Durumları. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 2000 [a.yer 15 Haziran 2021];29(2):25-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/831
Makale Türü
Makale