Günde Beşyüz ve Üzeri Kişiye Yemek Servisi Yapılan Toplu Beslenme Kurumlarında Kullanılan Araç Gereçlerin Kalite ve Kantite Açısından Değerlendirilmesi

  • Gül Kızıltan Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
  • Türkan Kutluay Merdol Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: toplu beslenme sistemleri, araç gereçler, periyodik bakım, talimatname, temizlik ürünü, paslanmaz çelik, diyetisyenlerin rolü

Öz

Bu çalışma, Toplu Beslenme Sistemlerinde kullanılan araç-gereçlerin, yemek üretim ve servis kalitesine etkilerini saptamak, yönetici diyetisyenlerin araç-gereçleriıı satın alınması, kullanımı ve temizliğine ilişkin görüşlerini ve karşılaşılan sorunları belirlemek ve araştırma için geliştirilen standartlarla mevcut durumun değerlendirilmesinin yapılması amacıyla planlanmış olup Ankara *daki 5 devlet, 2 özel kurum hastanesinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamındaki kurumlanıl %57'sinin yetersiz alana, %54'ünün ise yetersiz araç-gerece sahip oldukları saptanmıştır. Araç-gereç yetersizliğinde birinci sırayı %71 ’lik oranla depolama bölümüne ait araç-gereçler alırken, bunu sırasıyla satın alma- kontrol (%68) ve hamur hazırlama (%61) bölümüne ait araç-gereçler izlemektedir. Ar aç-gereçlerin %72’niıı paslanmaz çelik %26'sının ise bakırdan yapıldığı, ortalama %59'unda emniyet kilidi bulunduğu saptanmıştır. Kullanılan araç gereçlerin ancak %8.4'iinde kullanım talimatnamesi bulunmakta ve sadece %7'si?ıe periyodik bakım verilmektedir. Araçların temizliğinde özel ürün kullanım oranı da oldukça düşüktür (%14). Bu durum araçların görünümlerinin bozulmasında büyük etkendir. Araçlar, çatlak, kırık, pas, çizik gibi istenmeyen yapı- görünüm açısından incelendiğinde, %31 ’nin istenmeyen durumda olduğu saptanmış ve en fazla %43'liik oranla hamur hazırlık ünitesine ait araç-gereçlerin uygun olmayan yapı-görüniim sahip olduğu belirlenmiştir. Kurumlarda çalışan yönetici diyetisyenler araç-gereç satın alımında, teknik şartnamelerin hazırlanmasında aktif rol aldıklarını ve yeni teknolojileri takip ettikleri ni bil d i n? lişlerd i r .

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2000-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Kızıltan G, Kutluay Merdol T. Günde Beşyüz ve Üzeri Kişiye Yemek Servisi Yapılan Toplu Beslenme Kurumlarında Kullanılan Araç Gereçlerin Kalite ve Kantite Açısından Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 2000 [a.yer 26 Şubat 2021];29(1):17-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/824
Makale Türü
Makale