Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Bazı Metal İyonu İçerikleri

  • İlbilge Saldamlı H. Ü. Gıda Mühendisliği Bölümü
Anahtar Kelimeler: ankara

Öz

Bu araştırmada Ankara piyasasından sağlanmış olan 42 beyaz peynir örneği; bakır, demir, kurşun, kalay içeriği açısından incelemeye alınmış ve ölçümler Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi’nde yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 42 peynir örneğinden 24 tanesi demir açısmdan, büyük bir kısmı ise kurşun ve kalay açısmdan Kodeks Alimentarius sınırlamalarının üzerinde değerler göstermiştir. Beyaz peynir örneklerinin içerdiği bakır miktarının ise tehlikeli sınırların altmda olduğu ortaya konmuştur. Beyaz peynirlerdeki metal bulaşmalar, peynir ambalajlamasuıda kullanılan çok kötü nitelikli ve çoğu kez laksız teneke kutu kullanımından kaynaklanmaktadır. Aynca gözlemlerimize göre çoğu peynirlerin daha önce kullanılmış tenekelere konularak olgunlaştırıldığı da saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Saldamlı İlbilge. Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerin Bazı Metal İyonu İçerikleri. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(2):199-04. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/801
Makale Türü
Makale