Diabetes Mellitus’da Kan Şekerini Düşürmek Amacıyla Kullanılan Otlar ve Yiyecekler

  • Bengül Akgün H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sevinç Yücecan H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: kan şekeri

Öz

Bu araştırma, 300 yetişkin diabetik hasta üzerinde hastaların kan şekerlerini düşürmek amacıyla kullandıkları çeşitli ot yada yiyecekleri saptamak ve elde edilen verilerin bilimsel bir dayanağı olup olmadığım açığa kavuşturmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, hastaların kan şekeri düzeylerini düşürmek için birçok ot yada yiyecek kullandığı saptanmıştır. Hastalardan bir kısmının bu uygulamalardan yarar gördüğü, bir kısmının ise görmediği bulunmuştur. Araştırma sosnucımda, diabetik hastalar arasında yapılan bu uygulamaların, bu konuda yapılmış yayınlar araştırılarak gerçek olup olmadığı incelenmiş, sonuçta hiçbirinin farmakolojik yönden bilimsel bir dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle; bu tip yanlış inanç ve uygulamalar saptandıktan sonra, iyi bir beslenme eğitimi ile bu uygulamaların bilimsel bir dayanağının olmadığı diabetik hastalara etkin yayın araçları ile iletilmelidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Akgün B, Yücecan S. Diabetes Mellitus’da Kan Şekerini Düşürmek Amacıyla Kullanılan Otlar ve Yiyecekler. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(2):179-90. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/799
Makale Türü
Makale