Metropoliten Bir Kentte Spor Yapan ve Yapmayan Üniversiteli Kız Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları

  • Selma Birer H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülgün Ersoy H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: spor

Öz

Araştırma Hacettepe Üniversitesine bağlı Yüksekokullarda farklı beslenme bilgi düzeylerine sahip 500 kız öğrencinin beslenme bilgi ve alışkanlıklarım incelemek amacı ile planlanmıştır. Araştırma sonucunda deneklerin çoğunun (% 72.2) vücut ağırlığının normal olduğu bulunmuş, II. Grup denekler arasında % 24.9, III. Grup denekler arasmda ise % 16.7 oranında şişmanlık gözlenmiştir. Deneklerin çoğunun (% 58.0) günde 3 öğün yemek yediği, vakit yetersizliği, camnın istememesi, parası yetmediği gibi nedenlerle özellikle sabah kahvaltısı yapmayan deneklerin çoğunun II. ve III. Gruptaki öğrenciler olduğu saptanmıştır. Aynca çok iyi beslenme eğitimi olan (I. Gruptaki) deneklerin besinleri tüketim sıklıkları daha düzenli bulunmuş, aralarda tükettikleri besinler ve besin seçiminde daha dikkatli davrandıkları saptanmıştır. Öğrenciler arasmda sigara ve alkollü içki tüketiminin ise yaygın olmadığı dikkati çekmiştir. Araştırma kapsamına alman toplam 500 denekten 124 (% 24.8)’ünün spor yaptığı, % 42.3 deneğin zamanı olmadığı, % 24.5 inin ilgi duymadığı, % 11.4'ünün yorucu olduğu için spor yapmadığı saptanmıştır. Antrenman öncesi ve sonrası beslenmelerinde değişiklik yapan sporcu deneklerin sindirimi kolay, karbonhidrattan zengin besinleri yedikleri saptanmıştır. Yemekle antrenman arasındaki süreye I. Gruptaki deneklerin % 27.9’u, III. Gruptaki deneklerin % 10.8’i doğru cevap vermiştir. Spor yapan deneklerden I. grupta yer alanların % 25.6’si, II. grupta % 43.2’si, III. grupta ise % 18 9’u kalsiyum, demri, vitamin - mineral karışımı preparatlan; önemli yarışlar, devamlı veya akıllarına geldikçe kullandıklarını belirtmişlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Birer S, Ersoy G. Metropoliten Bir Kentte Spor Yapan ve Yapmayan Üniversiteli Kız Öğrencilerin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(2):153-70. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/797
Makale Türü
Makale