Ankara Kentinde Okula Devam Eden ve Çalışan 12 - 14 Yaş Grubu Gençlerin Beslenme Durumu

  • Nevin Taşçı H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mehmet Şahin Diyetisyen
  • Ayşe Baysal H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: ankara

Öz

Bu araştırma, 60. Yıl İlköğretim Okulundan 94, ağaç işkolunda çırak olarak çalışanlardan 94 olmak üzere 12 -14 yaş grubundaki 188 çocuk üzerinde yapılmıştır. Bu çocukların besin tüketim düzeyleri ile boy ve ağırlık ölçümleri saptanmıştır. Ortalama günlük enerji tüketim düzeyi okula devam eden çocuklarda 2218 - 2280, çalışan grupta 2483 - 2601 kilokaloridir. Bu değerler, bu yaş gruplan için önerilen miktarlardan 200 - 600 kkal. daha düşüktür. Ayrıca, her iki gruptaki çocuklar demir, B, vitamini ve C vitaminini yetersiz düzeylerde tüketmektedirler. Çalışan çocukların 12 yaş grubunda enerji tüketimi, 14 yaş grubunda toplam protein tüketimi ve 13 yaş grubunda kalsiyum tüketimi okula devam edenlere göre daha yüksek bulunurken A ve C vitamini tüketimi okullu çocukların 14 yaş grubunda, çalışanlardan daha yüksek bulunmuştur (p < 0.05). Diğer yönlerden gruplar arasında önemli farklılıklar yoktur. Okula devam eden çocukların özellikle 14 yaş grubu, çalışanlardan daha uzun ve kiloları daha fazladır (p < 0.05). Bu durum ergenlik döneminde çalışmaya başlayan ve yeterli düzeyde beslenemeyen çocukların büyümelerinin engellendiğini göstermektedir. Çocukların boy uzunluğu ile kalsiyum tüketimi arasında da önemli ilişki bulunmuştur (p < 0.05). Çocukların en yetersiz düzeyde tükettikleri besin grubu süt ve türevleridir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Taşçı N, Şahin M, Baysal A. Ankara Kentinde Okula Devam Eden ve Çalışan 12 - 14 Yaş Grubu Gençlerin Beslenme Durumu. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(2):139-52. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/795
Makale Türü
Makale