Adolesanslarda, Sosyo-Ekonomik Düzeye Gore Hazır Et Ürünlerinin Tüketim Sıklığı, Ürünlerin Protein, Yağ ve Boya Maddesi Yönünden Analizleri

  • Canan Erdem Diyetisyen
  • Perihan Arslan H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Adolesanslar

Öz

Bu araştırmada değişik sosyo-ekonomik yapıya sahip 15-18 yaş lise öğrencilerinin hazır et ürünlerini tüketim durumları araştırılmıştır. Ankara Koleji öğrencileri sosyoekonomik durumu yüksek, Balgat Endüstri Meslek Lisesi (E.M.L.) öğrencileri ise sosyo-ekonomik durumu düşük olarak değerlendirilmiştir. Hazır et ürünlerini Ankara Koleji öğrencilerinin % 46.5'i hergün, gün aşırı, haftada bir tüketmekte iken, bu sıklıkla tüketim Balgat E.M.L. ö ğrenc ilerinin % 28.4'ünü oluşturmuştur. Her iki gruptada sucuk en çok tüketilen üründür. Tüketimde reklamların etkisi ön sırayı alırken ayrıca, bu tür besinlerin her yerde satılması, kısa sürede yenmesi ve besin değerinin yüksek olması düşünceside tüketimi etkilemiştir. Tüketilen hazır et ürünlerinin protein ve yağ içerikleri Gıda Mevzuatı Tüzüğüne uygun bulunmuştur. Et ürünlerinden sucuk ve sosiste boya maddesi bulunmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1989-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Erdem C, Arslan P. Adolesanslarda, Sosyo-Ekonomik Düzeye Gore Hazır Et Ürünlerinin Tüketim Sıklığı, Ürünlerin Protein, Yağ ve Boya Maddesi Yönünden Analizleri. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1989 [a.yer 10 Nisan 2021];18(2):177-83. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/723
Makale Türü
Makale