Tüketim Aşamasında Bulgur Örneklerinde Aflatoksin B; B2 G1 , G2 ve Okratoksin A Taraması Üzerine Bir Araştırma

  • Muhittin Tayfur H.Ü Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sevinç Yücecan H.Ü Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Bülent Mutluer A.Ü. Veterinerlik Fakültesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: bulgur

Öz

Ortalama nem ve ısı değerlerine göre seçilen 9 ilden toplanan 540 bulgur örneğinde aflatoksin Bj, B2 , G, ve G2 ile okratoksin A analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 11 bulgur örneği aflatoksin Bj, 2 bulgur örneği aflatoksin B-, ve 2 örnek de aflatoksin G, açısından şüpheli olarak değerlendirilmiştir. Yapılan doğrulama çalışmaları sonunda 4 bulgur örneğinde aflatoksin B, pozitif bulunmuştur, ince tabaka kromatografisi (İTK) ile görsel miktar tayinleri sonunda pozitif olan bulgur örneklerinde 5.4-10 ppb aflatoksin B, belirlenmiştir. Aflatoksin B, belirlenen örneklerin hepsinin satış yerlerinden alındığı anlaşılmıştır. İncelenen bulgur örneklerinden 13u okratoksin A açısından şüpheli olarak değerlendirilmiş, doğrulama çalışmaları ve ikinci İTK sonucu bu örneklerde okratoksin A bulunmadığı anlaşılmıştır. Besinlerde aflatoksin ve okratoksin sorununu çözümlemek için düzenli toksin tarama çalışmalarının yürütülmesi yanında, öncelikle üretim, hasat, taşıma, depolama ve satış yerlerinde bekletilme sırasında nem ve kalite açısından dikkatli davranılması gerektiği vurgulanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tayfur M, Yücecan S, Mutluer B. Tüketim Aşamasında Bulgur Örneklerinde Aflatoksin B; B2 G1 , G2 ve Okratoksin A Taraması Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1992 [a.yer 13 Nisan 2021];21(2):85-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/637
Makale Türü
Makale