Et ve Nohutla Beslenen Ratların Serum Total Lipidleri, Total Protein ve Albümin Değerleri Üzerinde Bir Araşırma

  • Seniha Hasipek Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dalı
  • Metin Saip Sürücüoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Beslenme Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: et

Öz

Bu araştırma, et ve nohutla hazırlanmış diyetlerle beslenen ratlann serum; total lipidi eri, total protein ve albümin değerleri üzerine etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen verilere göre; et diyetiyle beslenen rafların serum; total lipid, trigliserid, total kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, VLDL kolesterol, total protein ve albümin düzeyleri nohut diyetiyle beslenen ratlann serum düzeylerinden yüksek bulunmuştur. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda da; et ve nohut diyetiyle beslenen grupların ortalama serum total lipid, trigliserid, total kolesterol, LDL kolesterol, VLDL kolesterol ve albümin değerleri arasındaki farklılıkların önemli (p<0.05), HDL kolesterol ve total protein değerleri arasındaki farklılıkların ise önemsiz olduğu belirlenmiştir (p>0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Hasipek S, Sürücüoğlu MS. Et ve Nohutla Beslenen Ratların Serum Total Lipidleri, Total Protein ve Albümin Değerleri Üzerinde Bir Araşırma. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1992 [a.yer 13 Nisan 2021];21(2):63-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/635
Makale Türü
Makale