45-65 Yaş Grubu Erkeklerde Beslenme Alışkanlıkları ve Hipertansiyon Durumu

  • Nilgün Karaağaoğlu H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon

Öz

Bu araştırma; Ankara'da 45-65 yaş grubu toplam 210 erkek üzerinde, hipertansiyon durumu ile beslenme ve diğer etkenlerin ilişkisini araştırmak amacı ile planlanmıştır. Araştırma kapsamına alınan erkeklerin % 82.4'ü memur olarak çalışmaktadır. Hipertansiyonlu olan bireylerin oranı % 7.1 dir. Beden kitle indeksinin (BKI), sistolik (p<0.01) ve diastolik (p<0.001) kan basınçları ile korelasyonu istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. Ortalama enerji tüketimi (X±SD) 2127±406 kkal dir. Kan basıncının enerji ve diğer besin öğelerinin her biri ile korelasyonları incelenmiş, ancak istatistiksel açıdan önemli bir ilişki bulunamamıştır. Alkol ve sigara alımı ile hipertansiyon arasında bir ilişki saptanamamış ancak çay ve kahve tüketimi ile ilişkili olduğu görülmüştür (p<0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Karaağaoğlu N. 45-65 Yaş Grubu Erkeklerde Beslenme Alışkanlıkları ve Hipertansiyon Durumu. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1992 [a.yer 13 Nisan 2021];21(2):45-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/633
Makale Türü
Makale