Şişman Bireylerin Tad Alma Durumlarının Saptanması

  • Nevin Tekgül G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Ev Yönetimi ve Beslenme Anabilim Dalı
  • Nazan Bozkurt H.Ü Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: şişman

Öz

Şişman 10 bireyin tad alma duyularında bir değişikliğin olup olmadığa 10 kontrol deneğin, tad alma durumları ile karşılaştırılarak araştırılmıştır. Dört temel tadı veren dört ayrı madde kullanılmış ve her maddeden dört ayn konsantrasyonlarda solüsyonlar hazırlanmıştır. Hastaların BKI 31.6 iken kontrol grubunun BKI 23.0 olarak saptanmıştır. Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. (p<0.05). Tad solüsyonlarının uygulanmasından sonra sonuç olarak şişman bireylerin tatlı tadı alma eşikleri kontrollere göre yüksek iken fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). Diğer tatlara verilen cevapların (tad eşiklerinin) yüksek olmasına rağmen farklar istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır (p>0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Tekgül N, Bozkurt N. Şişman Bireylerin Tad Alma Durumlarının Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1992 [a.yer 13 Nisan 2021];21(2):37-3. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/632
Makale Türü
Makale