İshalde Ağızdan Sıvı Tedavisi (Ast) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve İshalli Çocukların Beslenmesi Konusunda Annelerin Eğitimin Önemi

  • Gönül Bilecen Çan (Çanakkale) Devlet Hastanesi Diyetisyeni
  • Perihan Arslan H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: ishal

Öz

Araştırma, Ankara Büyükşchir Belediyesine bağlı düşük sosyoekonomik bir bölgedeki sağlıkevine başvuran 0-5 yaş grubu 800 çocuk üzerinde yapılmıştır. Çocukların %6.1 i boy uzunluğu, %6.9 u da ağırlık açısından standartların altında olup %11.3 ünde (90 çocuk) ishal saptanmıştır. İshale neden olan etmenlerin demografik ve sosyal durumla ilişkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. İshal durumunda annelerin %98.9'u su, %54.4 dii anne sütü, Teli.! i AŞTE ve %6.7 si de AST vermişlerdir. Uygun besinlerden yoğurt, patates ve meyve suyunu sırasıyla1! ^ ^ %24.4 ve %40.0 anne çocuklarına vermiştir. İshalli çocuklar 3 gruba ayrılarak birinci gruba ev koşullarında hazırlanan AŞTE, ikinci gruba hazır AST paketleri, 3 cü gruba ise tuzlu ayran verilmiştir. Buna göre ishal durumlarında 1-3 gün içinde düzelme tuzlu ayran verilen deneklerde %86.7, AST uygulamasında %83.3 ve AŞTE verilen deneklerde ise %73.3 oranlarında bulunmuş, ancak uygulamalar arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunamamıştır (p>0.05). İshalli çocukların %35.6sında hafif, %1.1 inde orta şiddetle dehidratasyon olduğu hekim muayenesi ile belirlenmiştir. Dehidratasyonu 4 saatten kısa sürede düzelen denekler %100, %82.4 ve %76.9 oranlarında olup sırasıyla tuzlu ayran, AST ve AŞTE uygulamalarında görülmüştür. Annelere yapılan beslenme eğitimi ile altı ay süresince izleme alınan ishalli çocukların ishal durumlarında %91.1, malnütrüsyon durumlarında %66.6 ve anemi durumunda ise %77.0 oranında iyileşme kaydedilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bilecen G, Arslan P. İshalde Ağızdan Sıvı Tedavisi (Ast) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve İshalli Çocukların Beslenmesi Konusunda Annelerin Eğitimin Önemi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1992 [a.yer 13 Nisan 2021];21(2):17-5. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/631
Makale Türü
Makale