Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Diyet Polikliniğine Çeşitli Tanılarla Başvuran Hastalarda Obesite Boyutunun Saptanması

  • Fatma Nişancı H.Ü. Sağ. Bil. Enst
  • Tülay Bağcı H.Ü.Tip Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dali
  • Sabahat Tezcan H.Ü.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: obesite

Öz

Bu araştırma ; T.Y.İ.H. Diyet Polikliniğine 20-12-93, 7-1- 94 tarihleri arasında başvuran şişmanlık ile yüksek korelasyonu olduğu bilinen hastalık ve şişmanlık ile korelasyonu olmayan hastalık tanısını almış kişileri çeşitli değişkenlere göre tanımlamak, bu hastalık gruplarında saptanan obesite sıklığını birbiri ile karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Şişmanlık ile yüksek korelasyonu olduğu bilinen hastalıklar vaka grubunu, diğer tanılardaki hastalar ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Toplam 232 hastadan 170'i (% 73.3) vka grubunda, 62'si (% 26.7) ise kontrol grubundadır. Vaka grubunun yaş ortalaması 52,59 kontorl grubunun ise 43,59 bulunmuş tur (p < 0.05). Cinsiyet yönünden iki grup arasındaki fark önemsizdir (P > 0.05). Vaka grubunda şişmanlar kontrol grubuna göre dalıa fazla bulunmuştur (p < 0.0 5 ) . Vaka grubunda 5 0,59 yaş grubundaki kişilerde obesite görülme riskinin kontrol grubundaki kişilerden 25 kat daha fazla olduğu saptanmıştır (p < 0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1994-12-29
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Nişancı F, Bağcı T, Tezcan S. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Diyet Polikliniğine Çeşitli Tanılarla Başvuran Hastalarda Obesite Boyutunun Saptanması. Bes Diy Der [Internet]. 29 Aralık 1994 [a.yer 11 Nisan 2021];23(2):197-10. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/588
Makale Türü
Makale