Parenteral Beslenme Karışımına Eklenen C Vitamininin Stabilitesi

Yazarlar

  • Sedef N. El Ege Ünivers ites i, Müh. Fak. Gıda Müh.Böl. Beslenme Bilim Dalı
  • Ali R. Moral Ege Üniversitesi, Tıp Fak. Anest. ve Rean. Anabilim Dalı
  • Melek Sakarya Ege Üniversitesi, Tıp Fak. Anest. ve Rean. Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

Total parenteral beslenme, C vitamini, C vitamini stabilitesi

Özet

Parenteral beslenme karışımları, hastanede yatan veya ev koşullarında tedavisi devam eden hastalara sağladığı beslenme desteği ile gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu tip karışımlar iki veya daha fazla besin öğesini içerecek şekilde hastaya uygulanır. Tüm besin öğelerinin tek torbada hazırlanarak infüze edilmesi daha fazla araştırmayı gerektirmektedir. Karışımların hazırlanma şekli, doldurulduğu materyal, ortam sıcaklığı, besin öğeleri arasındaki etkileşim karışımdan sağlanacak beslenme desteğini etkilemektedir. Çalışmamızda, oda koşullarında plastik torba, cam şişe ve ışıktan korunmuş şişede ve buzdolabı koşullarında saklanan plastik torbada C vitamini miktarında önemli azalmalar olduğu ve ışıktan korunmuş şişede C vitamininin daha iyi korunduğu saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1997-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
El SN, Moral AR, Sakarya M. Parenteral Beslenme Karışımına Eklenen C Vitamininin Stabilitesi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1997 [a.yer 31 Mayıs 2023];26(2):19-21. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/553

Sayı

Bölüm

Makale