Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 30 Yaş ve Uzeri Nüfusta Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler

  • Gülay Koçoğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Haldun Sümer Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Hüseyin Polat Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Servet Özgür Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Ferit Koçoğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, hipertansiyon sıklığı, cinsiyet, sigara içimi, alkol

Öz

Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinden küme örnekleme ile seçilen 12 köyde 30 yaşın üzerindeki 1061 kişide yapılan bu çalışmada bölgedeki hipertansiyon sıklığı ve etkileyen faktörler araştırılmıştır. Elde edilen verilere göre kişilerin % 2 2 .8 ’inin kan basıncı yüksek, % 6 .5 'inin ise sınırda bulunmuştur. Daha önceden hipertansiyon tanısı konan 167 kişiden % 6 0 .4 ’ünün hala hipertansif olduğu görülmüştür. Yeni saptanan hipertansiflerin oranı %58.3’dür. Yapılan analizlerde hipertansiyon sıklığının yaşla birlikte arttığı, kilosu normal olanlarda, sigara içmeyenlerde ve az alkol kullananlarda düşük olduğu, cinsiyete ve tüketilen yağ türüne göre önemli farklılık göstermediği saptanmıştır. Kullanılan suyun sertlik derecesi ile hipertansiyon sıklığı arasında bir ilişki bulunamamıştır. Ancak bölgede 13 F SD ’den düşük sertlikte su bulunmamaktadır. Tuz tüketimi açısından değerlendirme yapıldığında ise daha önceden hipertansiyon olanlar hariç tutulduğunda önemli bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç olarak bölgede hipertansiyon sıklığının yü ksek olmasının özellikle kalp hastalıkları açısından risk oluşturması, kişilerin çoğunun hipertansif olduklarını bilmemeleri, bilenlerin çoğunun yeterli önlem almamaları nedeniyle bu açıdan yardımcı sağlık p e rsonelinin desteğinin sağlanmasının gerektiği ortaya çıkmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1996-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Koçoğlu G, Sümer H, Polat H, Özgür S, Koçoğlu F. Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 30 Yaş ve Uzeri Nüfusta Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1996 [a.yer 13 Mayıs 2021];25(2):24-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/487
Makale Türü
Makale