Pre- ve Post-Natal Dönemlerdeki Annelerin Besin Tüketimi Kan Ve Anne Sütü Vitamin ve Mineral Düzeylerinin Değerlendirilmesi

  • Filiz Açkurt TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gıda ve Soğutma Teknolojileri Bölümü
  • Mahmut Löker TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gıda ve Soğutma Teknolojileri Bölümü
  • Huriye Wetherilt TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gıda ve Soğutma Teknolojileri Bölümü
Anahtar Kelimeler: Anne, gebelik, besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları, anne sütü, vitaminler, mineraller

Öz

Pre ve post-natal dönemlerdeki annelerin besin tüketim düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, İstanbul ve Kocaeli illerinde 10 sağlık merkezinde, 13-17. haftalık gebe 130 kadın tesadüf örneklemesi yöntemiyle seçilerek araştırma kapsamına alınmış (1. dönem), aynı kadınlar gebeliklerinin 28-32. haftasında (II. dönem, n=88) ve doğum sonrası dönemin 13-17. haftasında (III. dönem, n=95) izlenmişlerdir. Bu çerçevede annelerin her üç dönemde besin tüketim durumları belirlenmiş, / günlük geriye dönük diyet hikayeleri alınarak tükettikleri enerji ve besin öğeleri saptanmıştır. Diyetlerin enerji ve besin öğeleri ortalamaları, önerilen günlük gereksinimlerle karşılaştırıldığında, enerji, protein, E ve C vitaminlerini gereksinimlerini karşılayacak düzeylerde, diğer besin öğelerini (kalsiyum, demir, çinko. A, B->, B6 vitaminleri, folik asit) ise yetersiz düzeylerde tükettikleri belirlenmiştir. Annelerin enerji ve besin öğeleri tüketim düzeylerinin kan besin öğeleri ile etkileşimleri belirlenerek değerlendirilmiştir. Ayrıca doğum sonrası annelerden alman süt örneklerinde'enerji, yağ, protein, mineraller (kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, sodyum, potasyum) ve vitaminler (A ve B>) analiz edilmiş, annelerin besin tüketim düzeyleri ile ilişkileri irdelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1996-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Açkurt F, Löker M, Wetherilt H. Pre- ve Post-Natal Dönemlerdeki Annelerin Besin Tüketimi Kan Ve Anne Sütü Vitamin ve Mineral Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1996 [a.yer 10 Nisan 2021];25(2):5-15. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/485
Makale Türü
Makale