Atopik, Nonatopik Astımlı ve Sağlıklı Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketimi Üzerine Bir Çalışma

  • Müjgan Öztürk Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Lefkoşa
  • Ömer Kalaycı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Alerji ve Astma Ünitesi
  • Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: diyet, astım, besin ve besin öğeleri

Öz

Bu araştırma atopik ve nonatopik astımlı çocuklarda beslenme alışkanlıklarını, besin tüketimini ve fiziksel aktiviteyi incelemek ve aynı yaş gnıbunda astımlı olmayan sağlıklı çocuklarla herhangi bir farklılık olup olmadığını görmek amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür Çalışma kapsamında 58 atopik astımlı, 50 non atopik astımlı ve 76 sağlıklı birey değerlendirilmiştir. Besin tüketimleri değerlendirilirken bireyler günlük önerilen alım miktarları göz önünde bulundurularak 7-9 yaş (kız erkek beraber), 10-13 ve 14-16 yaş kız ve erkek olarak gruplandırılmışlardır. Araştırma sonucunda, bireylerin boy uzunluğu, vücut ağırlıkları ve fiziksel aktiviteleri yönünden aralarında bir farklılık olmadığı (p>0.05), kardeş sayısının artmasının, anne sütü ile beslenme süresinin ve ek besine başlama yaşının artmasının astım için bir risk faktörü oluşturduğu, sağlıklı bireylerin evde daha çok hayvan besledikleri, astımlı bireylerin daha yüksek oranda biriyle yatak odalarını paylaştıkları görülmüş (p<0.05), bu sonuçların yanında besin tüketimleri değerlendirildiğinde ise yağ asilleri ve çeşitli vitamin ve mineraller yönünden yaş grupları arasında farklılıklar bulunmuştur (p<0.0167). Besin tüketim sıklığının değerlendirilmesi sonucunda ise 179 besin içerisinde (sebze, meyve, et ve et ürünleri, süt ürünleri ve hazır besinler) 33 tane besin, g r u p la r a ra sın d a fa r k l ılı k o lu ştu rm u ştu r (p< 0 .0 167). Bulunan sonuçlarla ilgili daha doğru öneriler yapılabilmesi için bireylerin beslenme durumları ve diğer özellikleri ile ilgili sonuçların örneklem sayısı daha geniş çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
2011-05-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Öztürk M, Kalaycı Ömer, Besler T. Atopik, Nonatopik Astımlı ve Sağlıklı Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Tüketimi Üzerine Bir Çalışma. Bes Diy Der [Internet]. 31 Mayıs 2011 [a.yer 13 Nisan 2021];37(1-2):67-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/368
Makale Türü
Makale