Sterilize Süt

  • Mustafa Metin Hacettepe Üniversitesi Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü
Anahtar Kelimeler: Sterilize Süt

Öz

İçme Sütü Sanayiinde, Sterilize süt giderek önem kazanmaktadır. Özellikle sıcak ülkelerde pastörize süte göre çok daha yararlıdır. Sterilizasyon genel olarak, düşük derecede sterilizasyon ve yüksek derecede sterilizasyon (UHT) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tetra — Pak aseptik ambalajlamanın devreye girmesiyle, sterilize süt sanayiinde yeni bir dönem başlamıştır. Çünkü düşük derecede uzun süre sterilizasyondaki çeşitli hatalar, UHT yöntemiyle büyük ölçüde giderilmiştir. UHT yöntemiyle sterilizasyonda direkt ve indirekt ısıtma sistemleri mevcuttur. Türkiye’de de UHT yöntemiyle bazı sterilize süt tesisleri kurulmaya başlamıştır. İklim koşulları ve ulaşım olanakları göz önünde tutulursa, ülkemiz için içme sütü sanayiinde en uygun yöntem sterilizasyondur. Türkiye sütçülüğünün ve toplumumuzun beslenmesi ile ilgili sorunlardan bazılarının sterilize sütün yaygınlaşmasıyla çözümleneceği inancındayız. Türkiye’ye giren bu yeni sterilize tekniğinin çeşitli yönleriyle incelenmesi ve halkımıza tanıtılmasında büyük yarar vardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1976-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Metin M. Sterilize Süt. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1976 [a.yer 16 Nisan 2021];5(2):146-60. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/988
Makale Türü
Makale