Klinikte Sık Görülen Böbrek Hastalıkları-III

  • Ayfer Gür Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
  • Enver Hasanoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri
  • Tomris Ertaş Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Büyük Hasta Servisleri Diyetisyeni
Anahtar Kelimeler: böbrek hastalıkları

Öz

Çeşitli böbrek hastalıkları ve tedavilerinin tartışüdığı yazı dizisinin üçiincüsündc akut ve kronik böbrek yetmezlikleri ve tedavileri anlatılmıştır. Akut böbrek yetmezliğinde, böbrek fonksiyonları geri dönüşlü olarak azalmakta veya ortadan kalkmaktadır. İdrar miktarında azalma, elektrolit, asit— baz bozukluğu, metbolizma artıklarının vücutta, birikmesi ile belirlenir. Böbreğe gelen kan akımının azalması, renal nedenler, postrenal akut böbrek yetmezlikleri, hastalık tablosunun oluşmasına etkendirler. Tedavide, önce böbrek yetmezliğine neden olan etmenlerin düzeltilmesine yönelinmslidir. Sıvı akımı, asit— baz dengesi, elektrolit düzeyleri, asidoz durumu, hipertansiyon ve enfeksiyon tedavi edilmelidir. Yetersiz kalmılan olgularda peritona! dialize veya hemodialize başvurulmalıdır. Diyet tedavisinde, gerekli enerji, endojen düzeyde protein, verilmeli, serum ve idrar elektrolit düzeylerine göre sodyum, potasyum , çıkardığı sıvı miktarına göre sıvı ayarlaması yapılmalıdır. Çeşitli böbrek hastalıkları sonucunda oluşan, nefronlann % 50— 60 m kapsayan, geri dönüşlü olmayan ve organizmada bütün sistemleri etkileyen bozukluklar ve hastalıklar tablosu kronik böbrek yetmezliği, bunun ağır şekli de üremi olarak tanımlanır. Kronik böbrek yetmezliğinde, üremik toksinler organlar üzerinde toksik etki göstererek kardiyovasküler sistemde merkezi sinir sistem inde çeşitli tablolara, kas ve iskelet sistemine, dolayısıyla gelişme geriliğine, kan yapımı bozukluklarına dolayısıyla anemiye, gastrointestinal sistemde bulantı, kusma, ishal, kanama ve ülserasyonlara neden olmaktadırlar. Karbonhidrat, lipid, protein m etabolizması, elektrolit ve sıvı dengesi bozulmakta, plazma fosfor düzeyinde yükselme, iyonize kalsiyum düzeyinde azalma görülmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinin tedavisinde diyetin ayarlanması Önde gelm ektedir. Gerekli enerji, yüksek biolojik değeri olan protein, kan ve idrar değerlerine göre sodyum ve potasyum, çıkardığı idrar m iktarı göz önünde bulundurularak sıvı, düşük fosfat, uygun Miktarda kalsiyum, gerektiğinde D vitamini verilmelidir. Diyetin Vanısıra enfeksiyon, hipertansiyon ve kalp yetmezliği varsa uygun ilaçlarla tedavi edilmelidir. Semptomatik tedaviye ilâve olarak hem odializ ve peritonal dializ mümkünse böbrek transplantasyonu başvurulacak yöntem lerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1977-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Gür A, Hasanoğlu E, Ertaş T. Klinikte Sık Görülen Böbrek Hastalıkları-III. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1977 [a.yer 26 Şubat 2021];6(1):40-1. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/977
Makale Türü
Makale