Fermente Süt Ürünlerinin Kolesterol Metabolizmasına Etkileri

  • Ayşe Baysal Beslenme ve Diyet Dergisi
Anahtar Kelimeler: süt, yoğurt, probiyotik bakteriler, kolesterol

Öz

Bu yazıda fermente siıt ürünlerinin serum kolesterol düzeyine etkisi ve bunun mekanizması konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Sütün fermentasyonu ile elde edilen yoğurdun bazı istisnalar dışında hafif kolesterol düşürücü etkiye sahip olduğu, bu etkinin yoğurt alımı ile kalın barsak florasının, değişmesi kolesterol ve öncüsü safra asitlerinin emilinıinin azalmasıyla gerçekleştiği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Baysal A. Fermente Süt Ürünlerinin Kolesterol Metabolizmasına Etkileri. Bes Diy Der [Internet]. 1 [a.yer 15 Haziran 2021];29(2):1-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/971
Makale Türü
Editörden