Gebelik Döneminde Annenin Beslenme Durumu ve Bunun Yeni Doğan Bebeğin Doğum Ağırlığı ve ilk Altı Aylık Dönemde Beslenme Şekline Etkisi

Yazarlar

  • Fatma Sağlam H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Ayşe Baysal H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

gebelik dönemi

Özet

Bu çalışma, kadının gebelik dönemindeki beslenme durumu, bu durumun doğan çocuğun sağlığı ve ilk altı aylık dönemdeki gelişimi üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 16 - 40 yaşlan arasmda 100 gebe kadın katılmış olup, kadınların % 98’i belirli bir işde çalışmayan ev kadınlarıdır. Araştırma kapsamına alınan, ailelerin büyük çoğunluğu köy ve kasabalardan kente göç ederek Ankara’nın Gülvereıı semtinde yerleşmişlerdir. Gebe kadınların doğuma kadar her ay birbirini izleyen üç günlük besin tüketimi araştırılmış, aylık rutin klinik sınamaları yapılmış, her dönemde ağırlık, boy ve laboratuvar bulgulan saptanmıştır. Kadmlann doğurduklan bebeklerin altı ay süre ile fiziksel ve psikomotor gelişimleri ile annelerin bebeğe süt verme durumları incelenmiştir. Araştırma sonuçlan; gebe kadmlann çoğunluğunun besin tüketim düzeylerinin standartlann altında olduğu; sağlık sorunları olarak, anemi, diş çürüklüğü, tiroid büyüklüğü, A ve B2 vitaminlerinin yetersizliğine bağlı belirtiler saptanmıştır. Gebe kadmlann % 52’sinin hemoglobin düzeyi düşük (11.0 gr/100 mİ. kanda ve altında) bulunmuştur. Doğan bebeklerin % l l ’inin doğum ağn'lığı 2500 gramın altındadır. Annelerin hepsi bebeklerini altı ay süreyle emzirmelerine karşm % 69’u sütlerinin yetersiz olduğunu belirterek dört aydan önce ek besin vermeye başlamışlardır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1983-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Sağlam F, Baysal A. Gebelik Döneminde Annenin Beslenme Durumu ve Bunun Yeni Doğan Bebeğin Doğum Ağırlığı ve ilk Altı Aylık Dönemde Beslenme Şekline Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1983 [a.yer 07 Ekim 2022];12:5-18. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/879

Sayı

Bölüm

Makale