Bariatrik Cerrahisi Sonrası Gebelik: Bir Olgu Sunumu

Yazarlar

  • Nazlı Batar Bariatriklab, İstanbul

Anahtar Kelimeler:

Bariatrik cerrahi, gebelik, beslenme

Özet

Obezite yaygınlığı giderek artan küresel bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü, kadınlarda erkeklerden daha fazla oranda görülen obeziteyi, bir salgın olarak değerlendirmektedir. Özellikle yüksek beden kütle indeksine (BKİ) sahip çok sayıda gebe kadın görülmektedir. Gebelik süresince gözlenen obezite, birçok komplikasyonla ilişkili olduğu için yüksek riskli bir durum olarak kabul edilmektedir. Bariatrik cerrahi ağırlık kaybı ve kronik hastalıkların tedavisinde en etkili yoldur. Bariatrik cerrahi sonrası tüm hastalar, mikro besin ögesi eksikliğini önlemek vitamin ve mineral takviyesi almak zorundadır. Bariatrik cerrahi ameliyatı geçiren gebe kadınlar için bu besin ögelerinin gereksinimleri daha da artar ve önem kazanır. Bu olgu sunumunda bariatrik cerrahi ameliyatı sonrası gebelikte beslenme stratejileri tartışılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-22

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Batar N. Bariatrik Cerrahisi Sonrası Gebelik: Bir Olgu Sunumu. Bes Diy Derg [Internet]. 22 Mart 2016 [a.yer 15 Ağustos 2022];44(1):83-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/85

Sayı

Bölüm

Olgu Sunumu