Zerdeçal: Beslenme ve Sağlık Yönünden Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Gülşen Delikanlı Akbay Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Trabzon
  • A. Gülden Pekcan Emekli Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Zerdeçal, polifenolik, kurkumin, tedavi edici etki

Özet

Zerdeçal içerdiği antioksidant özellikleri ile halk sağlığının korunması amacıyla kullanılan bir bitkidir. Bitki turmerik olarak da adlandırılmaktadır. Zerdeçal Curcuma longa bitkisinden elde edilmektedir. Bitkinin ana bileşeni olan kurkumin polifenolik özellikleri ile inflamasyonun temel rol oynadığı birçok kronik hastalıkta tedavi edici özellik göstermektedir. Ayrıca çeşitli kanser türlerinde önleyici ve tedaviye yardımcı etki gösterdiği belirtilmektedir. Multiple skleroz, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra bilişsel performans, sözel hafıza gibi kognitif bozukluklarda, Crohn Hastalığında, Helikobakter pilori enfeksiyonunda,kadavradan böbrek transplantasyonu sonrasında, safra kesesi işlevinde kurkuminin koruyucu etkisinin olduğu belirlenmiştir. Kurkuminin sağlık üzerine etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için geniş çaplı kontrollü çalışmaların yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu derleme yazıda zerdeçalın beslenme ve sağlık üzerine etkileri yayınlar değerlendirilerek irdelenmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-21

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Delikanlı Akbay G, Pekcan AG. Zerdeçal: Beslenme ve Sağlık Yönünden Değerlendirilmesi. Bes Diy Derg [Internet]. 21 Mart 2016 [a.yer 10 Ağustos 2022];44(1):68-72. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/83

Sayı

Bölüm

Derleme