Askariasise Bağlı Bir İntestinal Obstruksiyon Olgusu Nedeniyle Çubuk Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesinde Parazitik İnfestasyonların Retrospektif İncelenmesi

  • Necati Özen Genel Cerrahi Uzmanı, S.S.Y.B Çubuk Sağlık Grup Hastanesi.
  • Cem Turaman H.U.T.F Halk Sağlığı Araştırma Görevlisi, Çubuk Merkez Sağlık Ocağı
Anahtar Kelimeler: çubuk

Öz

Askariasisin cerrahi komplikasyonları arasında en sık rastlanılanı intestinal obstrüksiyondur. Çubuk Sağlık Eğitim Araştırma (SEA) bölgesinde 10 yıllık süre içinde cerrahi tedavi gerektiren askariasise bağlı komplikasyon bir kez görülmüş olup, bu olgu da bölgeye bağlı bulunmayan bir merkezden bölge hastanesine sevk edilmiştir. Çevre sağlığı ve sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan ülkelerde sık görülen parazitik infestasyonların azaltılması, komplikasyonlara yol açmaksızuı tanı ve tedavilerinin düzenlenmesi ancak su, kanalizasyon, konut gibi sorunların çözüme bağlanması, ekonomik durumun iyileşmesi, besin sanitasyonu eğitiminin verilmesi ve sistemli sağlık kontrollarının yapılmasıyla mümkündür.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özen N, Turaman C. Askariasise Bağlı Bir İntestinal Obstruksiyon Olgusu Nedeniyle Çubuk Sağlık Eğitim Araştırma Bölgesinde Parazitik İnfestasyonların Retrospektif İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(1):71-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/814
Makale Türü
Makale