Farklı Sosyo - Ekonomik Düzeyde Bulunan İki İlkokulda Çocukların Beslenme Durumları Üzerine Bir Araştırma

  • Ersen İlçin D.Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
  • Perran Toksöz D.Ü. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
  • Ömer Mete D.Ü. Tıp Fak. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
  • Yusuf Çelik D.Ü. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji, Bioistatistik Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler: ilkokul

Öz

Bu araştırma, Diyarbakır'ın sosyo - ekonomik ve kültürel yönden farklı gelişim gösteren iki semtinde, ilkokul çocuklarının besin tüketim düzeyi ve beslenme alışkanlıkları ile fiziksel gelişimlerini karşılaştırmalı olarak ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Sosyokültürel yönden gelişmiş semtte bulunan okul çocuklarının günlük enerji, protein, demir, A ve C vitamin tülcetim düzeyleri ve bazı beslenme alışkanlıkları, düşük sosyo - ekonomik düzeydeki çocuklardan önemli ölçüde yüksek bulunmuştur (p < 0.001). Besin tüketim düzeyi yüksek olan okul çocuklarının boy ve ağırlık yönünden de daha iyi bir gelişim gösterdikleri, fiziksel gelişme bakımından okullar arasındaki farklılığın önemli olduğu saptanmıştır (p < 0.01). İncelenen semt okullarında çevre koşullan farklı olduğu halde barsak parazitleri görülme sıklığı, iki grup arasında farklı bir dağılım göstermemektedir (p > 0.05).

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
İlçin E, Toksöz P, Mete Ömer, Çelik Y. Farklı Sosyo - Ekonomik Düzeyde Bulunan İki İlkokulda Çocukların Beslenme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(1):7-16. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/807
Makale Türü
Makale