Gelir Düzeyinin ve Fiyatlardaki Değişimin Yiyecek Satın Alımına Etkisi

  • Saime Küçükkömürler G. Ü. Meslekî Öğretim Fakültesi
  • Selma Birer H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: gelir düzeyi

Öz

Araştırma, farklı gelir düzeyine sahip olan ailelerin gelirlerinin ve yiyecek fiyatlarındaki değişimin yiyecek satın alımına olan etkisini saptamak amacı ile planlanmıştır. Ailelerin % 69.2’si düşük gelir grubundadır. Ayda, birey başma ayrılan gelir oram azaldıkça beslenmeye ayrılan para oram artmaktadır. Ailede çocuk sayısı arttıkça birey başma düşen gelir azalmaktadır. Yiyecek gruplan içinde en fazla tahıl grubu yiyecekler satın alınmaktadır. Yüksek gelirli aileler gereksinimin üzerinde az gelirli aileler ise, gereksinimin altında et satın almaktadırlar. Az gelirli ailelerin en fazla tahıl grubu yiyecekleri satm alabildikleri düşünülürse fiyat artışlarından da en fazla etkilenen yine bu gruptur. Araştırma süresince yiyecek fiyatlarında ortalama % 22’Iik bir artış görülmüştür. En yüksek fiyat artışı % 38 ile tahıl grubunda görülürken, meyve grubu yiyeceklerin fiyatlarında % 5’lik bir azalma belirlenmiştir. Araştırmanın başladığı aylarda meyvelerin turfanda ve az olması, araştırma sonuna doğru ise meyvelerin çeşit ve miktar olarak bollaşması böyle bir sonuca vanlmasma neden olmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1987-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Küçükkömürler S, Birer S. Gelir Düzeyinin ve Fiyatlardaki Değişimin Yiyecek Satın Alımına Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1987 [a.yer 10 Nisan 2021];16(2):221-32. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/803
Makale Türü
Makale