Maden Sularının Ambalajlanmasında Kullanılan Cam ve Polyethylene Terephthalate (Pet) Şişelerin Sağlık ve Tüketim Açısından Değerlendirilmesi

  • Perihan Arslan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: maden suları/sodası, PET (polyethylene terephthalate), plastikler, cam şişeler, sağlık

Öz

Gıdaların ambalajlanmasında plastiklerin kullanımı sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde hızla artmaktadır. Bugün birçok ülkede maden sularının ve alkolsüz içeceklerin ambalajlanmasında polyethylene terephthalate (PET) kopolimerlerinden ibaret olan plastik şişelerin kullanımı ve tercihi oldukça fazla yaygınlaşmıştır. Ancak plastiklerin ve bileşenlerinin, gıdalara veya içeceklere dıffüzyon yolu ile kontamine olduğu bilinen bir gerçektir. Gıdalara ve içeceklere kontamine olan bu kimyasalların yapıları ve sağlık üzerine etkileri heniiz tam olarak bilinmemektedir ve özellikle PET ambalajlardan muhtemel mutojenik/ karsinojenik maddelerin geçişleri, zararlı düzeyleri ve sağlık üzerine kısa ve uzun süreli etkileri ile ilgili çalışmalara fazlası ile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, maden suları/sodasının ambalajında kullanılan PET ve Cam şişelerin; sulaj'in kalitesine, niteliğine, raf ömriine ve tüketici sağlığı üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin'araştırmalara yer verilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Arslan P, Samur G. Maden Sularının Ambalajlanmasında Kullanılan Cam ve Polyethylene Terephthalate (Pet) Şişelerin Sağlık ve Tüketim Açısından Değerlendirilmesi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 10 Nisan 2021];28(2):63-7. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/793
Makale Türü
Makale