Gastrektomili Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğu, İçeriği ve Beslenme Durumları

  • Birgül Dağ GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Mutlu Yakut GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Nihat Kaymakçıoğlu GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Derviş Şen GATA Genel Cerrahi Anabilim Dalı
  • Nazan Bozkurt Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neriman İnanç GATA Çocuk Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Mendane Saka GATA Gastoenteroloji Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler: osteoporoz, kemik mineral içeriği, kemik mineral yoğunluğu, gastrektomi

Öz

Bu çalışma distal subtotal gastrektomi yapılan bireylerde, kemik mineral yoğunluğu ve (KMY) kemik mineral içeriğini (KMİ)'* belirleyerek osteoporoz ve beslenme ilişkisini ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 47.0±3.57 yıl yaş ortalaması olan 10 erkek (çalışma grubu) ile 10 sağlıklı gönüllü (kontrol grubu) alınmıştır. Bireylerin KMY, KMİ, biyokimyasal bulguları, antropometrik ölçümleri ve enerji, besin öğeleri tüketim durumları belirlenmiştir. Çalışma grubundaki bireylerin boy uzunluğu, vücut ağırlığı, triceps deri kıvrım kalınlığı ve beden kitle indekslerinin kontrollerden düşük olduğu saptanmıştır (p<0.05). Serum kalsiyum, magnezyum (p<0.05), fosfor (p<0.01) düzeyleri çalışma grubunda kontrol grubuna göre düşük, idrar kalsiyum (p<0.01) ve serum alkalen fosfataz (p<0.001) düzeyleri ise yüksek olarak bulunmuştur. Çalışma grubundaki hastalar, KMY ve KMİ yönünden incelendiğinde %30'u osteopenik, %30’u osteoporotik ve %40'ı da normal olarak değerlendirilmiştir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Dağ B, Yakut M, Kaymakçıoğlu N, Şen D, Bozkurt N, İnanç N, Saka M. Gastrektomili Hastaların Kemik Mineral Yoğunluğu, İçeriği ve Beslenme Durumları. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 11 Nisan 2021];28(2):20-4. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/784
Makale Türü
Makale