Diabetes Mellituslu Bireylerde İntensif Grup Eğitim Programının Metabolik Kontrole Etkisi

  • Emel Özer İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diabet Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Diabet Birimi
  • Selda Gedik İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diabet Bilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Diabet Birimi
  • Temel Yılmaz İstanbul Universitesi, İstanbul Tıp Fakultesi, İc Hastalıkları Anabilim Dalı, Diabet Bilim Dalı ve İstanbul Universitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitusu Diabet Birimi
  • Serpil Salman İstanbul Universitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitusu Diabet Birimi
Anahtar Kelimeler: diabetes mellitus, diyabet eğitimi, grup eğitimi, metabolik kontrol

Öz

Diyabetli bireylerde intensif grup eğitim modelinin metabolik regiilasyon üzerindeki etkisini saptamak amacı ile yapılan bu çalışmada daha önce diyabet eğitimi almamış 38 diyabetli (12 tip 1, 26 Tip 2), 10 kişilik gruplar halinde, 2 gün süren intensif eğitim programına katılmıştır. Eğitim öncesi ve sonrası diyabet bilgisi 24 soruluk bir test ile saptanmış; eğitimden 3 ay önce, başlangıçta, eğitim sonrası 3., 6., 9. ve 12. aylarda HbAıc, beden kitle indeksi, açlık kan glikozu ve kan lipidleri karşılaştırılmıştır. Eğitim öncesi ve sonraki aylarda diyabet bilgi düzeyi, açlık kan şekeri ve HbAıc dışındaki metabolik parametrelerde anlamlı bir fark saptanmamıştır . Başlangıç değerleri ile kıyaslandığında eğitim sonrası diyabet bilgi düzeyi anlamlı olarak yüksek (p<0.001), eğitim sonrası 3., 6., 9. aylarda % HbAıc değerleri [sırasıyla 9.5±2.8; 7.3±1.5 (p<0.001); 7.4±1.2 (p<0.001); 8.6±1.2 (p<0.05); ] ve 3., 6. aylarda açlık kan şekeri değerleri [sırasıyla 191.7±65.5; 168.9±91.9 (p<0.05); 157.54±55.2 (p<0.05)] başlangıç değerlerine göre anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Ancak başlangıç ve 12.aydaki HbAıc değerleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır, intensif grup eğitim modelinin 9. aya kadar metabolik kontrol üzerinde etkili olduğu, fakat uzun dönemdeki etkinliğinin devamı için eğitim programının düzenli aralıklarla tekrarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Özer E, Gedik S, Yılmaz T, Salman S. Diabetes Mellituslu Bireylerde İntensif Grup Eğitim Programının Metabolik Kontrole Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1999 [a.yer 10 Nisan 2021];28(2):14-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/783
Makale Türü
Makale