Kanser Hastalığında Tedavi Amacıyla Kullanılan Yöresel Bitkiler

Yazarlar

  • Cahide Aksoy H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sevinç Yücecan H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nuran Çiftçi H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Muhittin Tayfur H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Bengül Akgün H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nevin Taşçı H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

kanser

Özet

Bu araştırma Kars - Ağrı - Van - Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adıyaman il merkezleri ile bazı ilçe ve köylerinde çeşitli hastalık ve semptomlarda kullanılan geleneksel yöntemleri saptama amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma yapılan yörelerde yaşayan halkın bir kısmının «Kanser»  hastalığına karşı bazı bitkisel kökenli droglan kullandıkları saptanmıştır. Bu drogların birçoğunun Türkiye’de halk arasında eskiden beri değişik amaçlarla sık kullanılan bitkiler olduğu belirlenm iştir. Kullanılan bitkilerin bir kısmı doğal antikaısin ojen olduğu ileri sürülen öğeleri içermektedir. Besinlerde bulunan bu tii!r doğal an tik arsiııojenle ıin belirlenmesi ve etki mekanizmalarının aydınlatılması çalışmaları halen sürdürülmektedir. Kanser gibi ciddi bir hastalıkta mutlaka bir hekimin önerdiği ve takip ettiği tedavi şeklinin uygulanması gerekmektedr

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1988-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Aksoy C, Yücecan S, Çiftçi N, Tayfur M, Akgün B, Taşçı N. Kanser Hastalığında Tedavi Amacıyla Kullanılan Yöresel Bitkiler. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1988 [a.yer 20 Mart 2023];17(1):111-20. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/775

Sayı

Bölüm

Makale