Menstruasyon Devrelerinin Kadınların Ağırlık, Beslenme Alışkanlığı, Fizyolojik ve Psikolojik Durumlarına Etkisi

  • Meral Aksoy H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Efsun Semerci Diyetisyen
Anahtar Kelimeler: kadın

Öz

Ankara’nın çeşitli semtlerinde oturan 198 kadının menstruasyon devrelerinde fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri ile beslenme alışkanlıkları araştırmada incelenmiştir. Deneklerin yaş ve ağırlıkları ile m enstruasyon süre ve sıklığı arasında korelasyon bulunmuştur. Devrelere bağlı olarak, büyük bir çoğunlukta görülen fiziksel ve psiko'ojik ceğişikliklcrin menstruasyon öncesi ve sırasında önemli olduğu saptanmıştır. Bunların başın ’a sinirlilik, sıkıntı, ödem, konstipasyon, diyare ve ağrı gelmektedir. Yemek yeme alışkanlığı ise; dönemlerde öğün sayısında değişme, menstruasyondan önce ve sırasında karbonhidratlı, sonrasında ise, proteinli gıdaların tüketiminde artış gözlenmiştir. Enerji alımı ve ağırlık, menstruasyon sonrasında, diğer dönemlere göre azalmıştır. Dönemlere bağlı olarak, tüketilecek diyette bilinçli değişiklikler yapılması, gözlenen olumsuz bulgulan kısmen de olsa azaltacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1988-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Aksoy M, Semerci E. Menstruasyon Devrelerinin Kadınların Ağırlık, Beslenme Alışkanlığı, Fizyolojik ve Psikolojik Durumlarına Etkisi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1988 [a.yer 27 Ekim 2021];17(1):83-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/772
Makale Türü
Makale