Menstruasyon Devrelerinin Kadınların Ağırlık, Beslenme Alışkanlığı, Fizyolojik ve Psikolojik Durumlarına Etkisi

Yazarlar

  • Meral Aksoy H. Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Efsun Semerci Diyetisyen

Anahtar Kelimeler:

kadın

Özet

Ankara’nın çeşitli semtlerinde oturan 198 kadının menstruasyon devrelerinde fizyolojik ve psikolojik değişiklikleri ile beslenme alışkanlıkları araştırmada incelenmiştir. Deneklerin yaş ve ağırlıkları ile m enstruasyon süre ve sıklığı arasında korelasyon bulunmuştur. Devrelere bağlı olarak, büyük bir çoğunlukta görülen fiziksel ve psiko'ojik ceğişikliklcrin menstruasyon öncesi ve sırasında önemli olduğu saptanmıştır. Bunların başın ’a sinirlilik, sıkıntı, ödem, konstipasyon, diyare ve ağrı gelmektedir. Yemek yeme alışkanlığı ise; dönemlerde öğün sayısında değişme, menstruasyondan önce ve sırasında karbonhidratlı, sonrasında ise, proteinli gıdaların tüketiminde artış gözlenmiştir. Enerji alımı ve ağırlık, menstruasyon sonrasında, diğer dönemlere göre azalmıştır. Dönemlere bağlı olarak, tüketilecek diyette bilinçli değişiklikler yapılması, gözlenen olumsuz bulgulan kısmen de olsa azaltacaktır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1988-06-30

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Aksoy M, Semerci E. Menstruasyon Devrelerinin Kadınların Ağırlık, Beslenme Alışkanlığı, Fizyolojik ve Psikolojik Durumlarına Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 30 Haziran 1988 [a.yer 17 Haziran 2024];17(1):83-92. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/772

Sayı

Bölüm

Makale