Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi

Yazarlar

 • Burcu Aksoy Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Neslişah Rakıcıoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Hülya Gökmen Özel Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Pelin Bilgiç Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Derya Dikmen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Mehmet Fisunoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Mevlüde Kızıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Nilgün Karaağaoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Seyit Mercanlıgil Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Nesli Ersoy Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Fatma Ilgaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Funda Tamer Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • İnci Türkoğlu Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Tuba Yalçın Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Damla Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Yadigar Coşkun Free-lance Consultant, Data&Analytics Section, Division of Data, Research&Policy, UNICEF, USA
 • Sinan Türkyılmaz Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı, Ankara
 • Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Ankara
 • Turan Buzgan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
 • Ayla Gülden Pekcan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
 • Halit Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler:

Plazma serbest yağ asidi, yaşlanma

Özet

Amaç: Yaşlanma ve yüksek açlık plazma serbest yağ asidi düzeyleri artmış kronik hastalık riski ile ilişkilidir. Bu araştırma yetişkin bireylerin, plazma serbest yağ asidi düzeylerinin yaş gruplarına göre ortalama değerlerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması amacı ile planlanmıştır. Bireyler ve Yöntem: Araştırmanın çalışma nüfusunu, Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması-2010 örnekleminde yer alan, 18-64 yaş bireyler arasından, besin tüketim kaydı ile plazma amino asit ve yağ asidi düzeyine ilişkin verileri mevcut olan, 2094 erkek ve 3335 kadın birey oluşturmaktadır. Yaş gruplarına göre plazma serbest yağ asidi düzeylerinin ortalama değerleri belirlenmiş ve yaş gruplarına göre ortalama değerlerin farkının anlamlılık testi yapılmıştır. Bulgular: Yaşlanma ile erkek, kadın ve bireylerin toplamında, plazma açlık doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitlerinin düzeyinin arttığı bulunmuştur. Yaşlanma ile yağ asitlerinin bireysel düzeylerindeki artışın ise cinsiyete göre farklı olduğu görülmüştür. Sonuç: Bu araştırma ile 18-64 yaş bireylerde yaş gruplarına göre plazma serbest yağ asidi düzeylerinin ortalama değerleri sunulmuştur. Araştırmanın sonuçları, önceki çalışmalara benzer olarak yaşlanma ile plazma yağ asidi düzeylerinin arttığını göstermiştir. Yaşlanma ile artan kronik hastalık riskinin yönetiminde, plazma serbest yağ asidi düzeylerinin izlenmesi önemlidir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

2016-03-07

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Aksoy B, Rakıcıoğlu N, Gökmen Özel H, Samur G, Yıldız E, Bilgiç P, Dikmen D, Fisunoğlu M, Kızıl M, Ersoy G, Karaağaoğlu N, Mercanlıgil S, Ersoy N, Ilgaz F, Tamer F, Türkoğlu İnci, Yalçın T, Yılmaz D, Coşkun Y, Türkyılmaz S, Güler S, Buzgan T, Pekcan AG, Besler HT. Yetişkin Bireylerde Plazma Serbest Yağ Asidi Düzeyleri: Yaşlanmanın Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 07 Mart 2016 [a.yer 11 Ağustos 2022];44(1):24-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/77

Sayı

Bölüm

Araştırma