Üniversite Öğrencilerinin Hemoglobin Düzeyleri ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

  • Osman Hayran Marmara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Melda Kayhan Marmara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Tevfik Çakmakçı KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Adnan Barlak KTÜ Tıp.Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Hemoglobin

Öz

Trabzon ilinde yurtlarda barınan üniversite öğrencileri arasında örnekleme ile seçilen bir grup üzerinde yapılan bu araştırmada öğrencilerde saptanan hemoglobin değerleri ile bu değerleri etkileyebileck çeşitli değişkenler arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ortalama hemoglobin değerleri tüm öğrenciler için 13.49 g/dl, erkek öğrenciler için 13.84 g/dl, kız öğrenciler için 12.66 g/dl olup, erkeklerin hemoglobin ortalaması kızlardan anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur. Tüm araştırma grubunda normalin altında hemoglobini olanların oranı % 22'd ir. Öğrencilerin vücut yapısı ve spor yapm aalışkanlıkları ile hemoglobin ortalamaları arasında önemli bir ilişki saptanamamıştır. 1-4 yıldır sigara içenlerin hemoglobin ortalaması hiç içmeyenlere oranla önemli şekilde yüksek çıkmıştır. Aylık harcama düzeylerinin yükselmesi ile birlikte hemoglobin düzeylerinin de belirgin şekilde yükseldiği ve bu yükselmenin anlamlı olduğu görülmüştür. Bedensel yönden herhangi bir hastalığı olmayan tüm öğrenciler arasında anemiye uyan çeşitli yakınmalardan en az bir tanesinin var olması ile hemoglobin düzeyindeki düşüklük arasında ilişkisi bulunması iyi bir öykü ve fizik muayene ile anemi tanısı konulmasının mümkün olabileceği şeklinde yorumlanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1989-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Hayran O, Kayhan M, Çakmakçı T, Barlak A. Üniversite Öğrencilerinin Hemoglobin Düzeyleri ve Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1989 [a.yer 11 Nisan 2021];18(2):185-94. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/724
Makale Türü
Makale