Gebelikte ve Emziklilikte Annenin Besin Tüketimi İle Anne Sütü Miktarı Arasındaki İlişki

  • Funda Elmacıoğlu O.Ü. Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Ayten Egemen H.Ü. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Anne Sütü Miktarı

Öz

Bu çalışmada, gebelikte ve emziklilikte an n en in besin tüketimi ile anne sütü miktarı arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, O ndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve A ra ştırm a Hastanesi Kadın Doğum Polikliniklerinde izlenen gebe kadınlardan , bu çalışma koşullarını kabul edenler arasından rastgele yöntemle seçilmiş 40 anne adayı araştırma kapsamına alınmış, gebeliklerin 9. ayındaki ve emziklilikteki üç günlük besin tüketimleri ve aynı zamanda süt miktarı saptanmıştır. Annelerin günlük ortalama süt miktarı, doğumda 219 mİ, doğumdan bir ay sonra 573 mİ. olarak bulunmuştur. Beslenmelerindeki yiyecek türleri ile annelerin süt tüketimleri arasındaki ilişki araştırıldığında ; yumurta ve baklagilleri daha çoktüketen annelerin, eti daha çok tüketenlere oranla süt miktarlarının anlamlı olarak daha fazla olduğu görüldü, gebelik ve emziklilikte ise annenin enerji, protein ve yağ tüketiminin süt miktarı ile anlamlı bir ilişkisi bulunamadı.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1989-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Elmacıoğlu F, Egemen A. Gebelikte ve Emziklilikte Annenin Besin Tüketimi İle Anne Sütü Miktarı Arasındaki İlişki. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1989 [a.yer 10 Nisan 2021];18(2):149-57. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/720
Makale Türü
Makale