İnsan Adipoz Dokusunda Pestisit Kalıntıları

  • Aylin Ayaz Topçu Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Yurttagül Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: pestisit kalıntıları, pestisit riskleri, insan adipoz dokusu

Öz

Tarımsal ürünlerin verimini artırmak amacıyla, zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal bileşiklerden biri de pestisitlerdir. Besinlerdeki pestisit kalıntıları insan sağlığı ve çevre açısından risk oluşturmaktadır. Bulaşan bu maddeler teknolojik işlemlerle belirli bir düzeye kadar azaltılmakla birlikte, genelde üretilen besinlerde kalmaktadır. Pestisit kalıntılarının çok düşük düzeyi bile canlı organizmada birikime neden olmaktadır. Bıı maddelerin karsinojenik, teratojenik, nıutajenik ve allerjik etkileri saptanmıştır. İnsan adipoz dokusunda organoklorin kalıntılarının konsantrasyonları, çevre ve besin kirliliğinin saptanmasında en iyi göstergedir. İn san sağlığı açısından risk taşıyan pestisitlerin olumsuz etkilerinin en az düzeye indirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ayaz Topçu A, Yurttagül M. İnsan Adipoz Dokusunda Pestisit Kalıntıları. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1999 [a.yer 02 Ağustos 2021];28(1):57-2. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/716
Makale Türü
Makale