Tüketicilerin Besin Satın Alımına İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları

  • Fatma Sağlam Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Ayşe Gümüş Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Berrin Dokcan Diyetisyen
Anahtar Kelimeler: tüketici, tüketici davranışları, tüketici eğitimi, besin satın alma ilkeleri

Öz

Bu araştırma Ankara ilinde üç biiyiik alışveriş merkezinde (Beğendik, Gima, Yimpaş) alışveriş yapan 126’sı erkek (%42.0), 174’i kadın (%58.0) olmak iizere toplam 300 tüketici üzerinde anket formu uygulanarak yapılmıştır. Tüketicilerin %72.0'ı 21-39 yaşları arasında olup %58.9’u orta öğrenim, %27.7’si üniversite mezunudur. Nakit para ile alışveriş yapanların oranı %88.0’dır. Tüketicilerin %47.7'si alışveriş öncesi liste hazırladıklarını belirtmişlerdir. Alışveriş yapılan yerin seçimini belirleyen etmenlerin başında; çeşit fazlalığı (%95.3), yiyecek maddesi satın alırken dikkat edilen hususlarda ise (%92.0) fiyat ve sağlığa uygunluk gelmektedir. Araştırmada tüketicilerin %72.0'ı ambalaj üzerindeki yazıları okuduklarını, %28.0 ise okumadıklarını belirtmişlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Sağlam F, Gümüş A, Dokcan B. Tüketicilerin Besin Satın Alımına İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1999 [a.yer 02 Ağustos 2021];28(1):39-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/712
Makale Türü
Makale