Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Besin Tüketim Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıkları

  • Fatma Çelik Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Perran Toksöz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: sporcu öğrenciler, beslenme alışkanlıkları, besin tüketim düzeyleri

Öz

Bu çalışma, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde okuyan ve aktif olarak spor yapan gençlerin besin tüketim düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarını saptamak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Öğrenciler arasından rastgele örnekleme ile seçilen 30 kız ve 30 erkek öğrenci araştırma kapsamına alınmıştır. Grupların tümü okulda verilen programa uyarak ferdi ve grup sporlarına iştirak eden öğrencilerden oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan gençlerin besin tüketim düzeyleri, geriye dönük diyet hikayeleri alınarak irdelenmiş ve çeşitli besin bileşim cetvellerinden yararlanılarak ortalama günlük enerji ve besin öğesi alını düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca, aynı anket formu ile gençlerin bazal metabolizma harcamaları (BMH), fiziksel aktiviteleri, hangi sporu ne kadar süre ile yaptıkları, beden kitle indeksleri (BKİ) saptanmış, ortalama bir günde harcadıkları enerji miktarı WHO / FAO / UNU'nun belirlediği yöntemle bulunmuştur. Araştırma verileri, BKİ yönünden , kızların %33.3'ii, erkeklerin %6.6' sının zayıf grubuna girdiklerini, beslenme alışkanlıkları yönünden de her iki cinste hatalı uygulamaların yaygın olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda, erkek öğrencilerin günde 2563.8±320 kkal enerji tükettikleri ancak 3028.1 ±399 kkal enerji harcadıkları (p=0.01863); kız öğrencilerin ise 1946.9+679 kkal enerji tüketimlerine karşılık 2321.9±272 kkal enerji harcadıkları (p-0068) saptanmıştır. Kız öğrencilerin protein, toplam yağ, doymamış yağ, kalsiyum, demir, A vitamini ve P karoten, tiamiıı, riboflavirı ve niasin tüketimleri, gereksinimlerinin önemli derece altında (p<0.001), doymuş yağ tüketimleri ise gereksinimlerinin önemli derece üzerinde bulunmuştur (p<0.001). Erkek öğrencilerin protein, doymamış yağ, riboflavin, niasin (p<0.001), demir (p<0.05) ve total yağı (p<0.05) önemli derece düşük miktarlarda tüketmekte oldukları saptanmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1999-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Çelik F, Toksöz P. Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Besin Tüketim Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıkları. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1999 [a.yer 02 Ağustos 2021];28(1):4-. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/705
Makale Türü
Makale