1960-1985 Yılları Arasında Erişkin Erkeklerin Boy Uzunluğundaki Değişiklikler

Yazarlar

  • Gülay Koçoğlu Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

boy uzunluğu

Özet

Büyüme, genetik faktörlerin yanısıra, başta beslenme olmak üzere çevresel faktörlerin de etkisi altındadır. Büyüme ölçütlerinden biri de boy uzunluğudur.Erişkinlerdeki boy uzunlu- , ğu ortalamasının 1960-1985 yıllarındaki değişiminin 5'er yıllık aralıklarla incelendiği bu çalışma Sivas II Askerlik Şubesi kayıtlarından yararlanılarak yapılmıştır. Değerlendirmeler sonunda 25 yıl boyunca boy uzunluğunda, köyden askere başvuranlarda 2.30 cm, şehirden askere başvuranlarda ise 4.32 cm lik olmak üzere önemli bir artış olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ancak bu artış ilk 5 yıllık dönemdedir, son 20 yılda boy uzunluğu önemli ölçüde değişmemiştir (p>0.05). Ayrıca 1940 yılı hariç, diğer yıllarda şehirden başvuran adaylar, köy' den başvuranlardan önemli ölçüde uzun bulunmuşlardır (p<0.05-0.001). Bu bulgulara dayanarak ülkemizde son 20 yılda beslenmeyi olumlu yönde etkileyebilecek bir gelişme olmadığı vc kırsal kesimde gelişmeyi olumsuz etkileyen faktörlerin şehire göre daha çok bulunduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1990-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Koçoğlu G. 1960-1985 Yılları Arasında Erişkin Erkeklerin Boy Uzunluğundaki Değişiklikler. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1990 [a.yer 15 Ağustos 2022];19(2):209-16. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/684

Sayı

Bölüm

Makale