Beslenme Eğitimi Süresinin Gebe Kadınların Beslenme ve Sağlık Durumları İle Bilgi ve Alışkanlıklarına Etkisi

Yazarlar

  • Aydan Şahin Ercan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastanesi Diyetisyeni
  • Perihan Arslan H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Anahtar Kelimeler:

gebe

Özet

Gebelik döneminde verilen eğitim süresinin ve kullanılan beslenme eğitim rehberinin, gebe kadınların beslenme bilgi, alışkanlık ve gebelikleri üzerinde etkilerini incelemek amacıyla Dr. Zekai Talıir Burak Kadın Hastanesi Polikliniğine müracaat eden ve gebeliğinin ilk 3 ayında bulunan 60 gebe kadın araştırmaya alınmıştır. Gebe kadınlar iki gruba ayrılarak bir gruba sürekli (her ay), bir gruba da bir kez beslenme eğitimi verilmiştir. Beslenme eğitimine bağlı olarak kadınların enerji, protein ve bes|n öğeleri tüketiminde belirgin artışlar olmuştur. Sürekli (her ay) eğitim verilen kadınların beslenme bilgi düzeyi diğer gruba göre dalıa yüksek bulunmuştur (p<0.01).Sürekli eğitim alan kadınların beslenme bilgisi ile hayvansal protein alımları, bir kez eğitim alan kadınların ise enerji tüketimleri ile beslenme bilgileri arasındaki ilişkiler önemli (p<0.05, p<0.05) olup; her iki grupta da beslenme bilgi puanı ile demir alımı (p>0.05), ağırlık kazanımı (p>0.05) ve bebek doğum ağırlığı (p>0.05) arasındaki ilişki önemsiz bulunmuştur. Sürekli verilen beslenme eğitiminin, bir kez verilen eğitime göre beslenme bilgisi ve beslenme alışkanlıktan üzerine daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1990-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Ercan A Şahin, Arslan P. Beslenme Eğitimi Süresinin Gebe Kadınların Beslenme ve Sağlık Durumları İle Bilgi ve Alışkanlıklarına Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1990 [a.yer 01 Temmuz 2022];19(2):173-88. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/681

Sayı

Bölüm

Makale