Gebelerin Beslenme Eğitiminin Doğum Ağırlığına Etkisi

Yazarlar

  • Mualla Aykut Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Yusuf Öztürk Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Osman Günay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler:

gebe

Özet

Bu çalışma, gebe kadınların beslenme konularında eğitiminin, bu kadınlardan doğan bebeklerin doğum ağırlığına etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Kayseri Eğitim ve Araştırma Sağlık Grup Başkaıılığı’na bağlı Talaş Sağlık Ocağı'nda 6 ebe bölgesi; mesafe, nüfus, sosyoekonomik ve kültürel dimim gözöniinde tuhtlııp, Araştırma ve Kontrol Bölgesi olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bölgede 1989 Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında tesbit edilen 4 ayını doldurmamış S6 gebeye ait çeşitli özellikler araştırma bilgi formuna kaydedilmiş ve her gebe sağlık ocağı doktorunca klinik muayeneden geçirilmiştir. Dalıa sonra kontrol grubunu oluşturan 39 gebe, ebelerin rutin izlemine bırakılmıştır. Araştırma grubundaki 47 gebe, ebelerin rutin izlemleri sürdürülürken, sağlık ocağında ayda 2 kez düzenlenen toplantılarda beslenme konularında eğitilmişlerdir. Gebeliği müteakip doğan bebekler ilk 2 gün içinde tartılıp ölçülmüşlerdir. Çalışma; araştırma bölgesinden göç edenler, düşük ve ölü doğum yapanlar ve kontrol bölgesinden bir ebenin ayrılması ile ona bağlı gebelerin değerlendirme dışı bırakılmasıyla araştırma grubunda 43, kontrol grubunda ise 24 gebe üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; düşük doğum ağırlığı oranı araştırma grubunda % 2.3, kontrol grubunda % 12.5 olmak üzere, tüm grupta % 6.0 olarak saptanmıştır. Bebeklerin doğum ağırlığı ve boy uzunluğu ortalamaları açısından gruplar arasında fark bulunamamıştır. Düşük doğum ağırlığı ile anne eğitimi, doğum aralığı, et ve süt grubu yiyeceklerin yetersiz tüketilmesi arasında ilişki bulunmuştur. Beslenme eğitimi; gebelerde anemi oranını düşürmede ve gebelerin et, süt ve sebze-meyve grubu yiyecekleri yeterli tüketmelerinde etkili olmuştur.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.

İndir

Yayınlanmış

1990-12-31

Nasıl Atıf Yapılır

1.
Aykut M, Öztürk Y, Günay O. Gebelerin Beslenme Eğitiminin Doğum Ağırlığına Etkisi. Bes Diy Derg [Internet]. 31 Aralık 1990 [a.yer 01 Temmuz 2022];19(2):157-71. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/680

Sayı

Bölüm

Makale