Kayseri Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde 50 Yaş ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı

  • Muallâ Aykut Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Osman Günay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Yusuf Öztürk Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Osman Ceyhan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Kayseri

Öz

Bu araştırma; Kayseri Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı Caferbey, Talaş, Hacılar, Erkilet, Gezi, Hisarcık ve Erciyes sağlık ocakları bölgelerinde 1988 yılında 40 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon prcvalansını ve hipertansiyona neden olabilen risk faktörlerini saptamak amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırma kapsamına alman 1191 kişinin 468'i erkek (% 39.3), geriye kalanı kadındır. Erkeklerde % 17.4, kadınlarda % 23.4 olmak üzere tüm grupta % 20.9 oranında hipertansiyon saptanmıştır. 40-49 yaş grubunda hipertansiyon görülme sıklığı % 9.5 iken bu oran yaşla birlikte artarak 70 ve • üzeri yaşlarda % 36.1'e ulaşmaktadır. Çeşitli risk faktörlerine göre tansiyon durumu değerlendirildiğinde ailesinde hipertansiyonlu bulunan kişilerde, şişmanlarda ve çok tuzlu yiyenlerde hipertansiyon oranı yüksek bulunmuştur. Sigara, çay, kahve ve alkol kullanımı ile hipertansiyon sıklığı arasında bir ilişki bulunamamıştır

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Aykut M, Günay O, Öztürk Y, Ceyhan O. Kayseri Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde 50 Yaş ve Üzeri Nüfusta Hipertansiyon Prevalansı. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1991 [a.yer 25 Ocak 2021];20(1):55-8. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/671
Makale Türü
Makale