Çubuk Bölgesinde 0-48 Aylık Çocuklarda Malnutrisyon Prevalansı

  • Funda Şensoy Çubuk Sağlık Grup Başkanlığı, Beslenme Uzmanı
  • Ayten Egemen H.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Bengül Akgün H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Derman Boztok Çubuk Sağlık Grup Başkanlığı
Anahtar Kelimeler: Çubuk

Öz

Çalışma Çubuk Sağlık Eğitim vc Araştırma Bölgesinde, yedi sağlık ocağında % 20 sistematik örnekleme ile seçilmiş 912, 0-48 aylık çocuklar vc anneleri üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmada 0-48 aylık çocuklarda malnütrisyon prevalansı ve bunu etkileyen faktörlerin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmaya alınan çocukların % ll.O'ı malnütrisyonludur. Bunların % 10.0'u hafif, % 1.0'i ağır olgulardır. 0-12 aylık çocuklar arasında % 1.4 oranında ağır malnütrisyon saptanmasına karşın, 25 aydan büyük çocuklarda görülmemiştir. Erkeklerin % 5.0'inde, kız çocuklarının % 17.2'sindo malnütrisyon saptanmıştır. Yine malnütrisyon, ailenin ekonomik durumu ve anne babanın eğitim düzeyi yükseldikçe, kendinden önceki kardeşi ile olan doğum aralığı uzadıkça vc aile tarafından istenen çocuk olduğunda daha az görülmektedir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Şensoy F, Egemen A, Akgün B, Boztok D. Çubuk Bölgesinde 0-48 Aylık Çocuklarda Malnutrisyon Prevalansı. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1991 [a.yer 25 Ocak 2021];20(1):9-19. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/667
Makale Türü
Makale