Hemşirelerin Kendi Bebeklerini Anne Sütü İle Besleme Durumları

  • Tülay Bağcı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
  • Ayten Egemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Hemşire

Öz

Ülkemizde önemli boyutlardaki beslenme sorunun çözümünde bireylerin beslenme konusundaki bilgi-tutum ve davranışlarının doğru olması önemlidir. Toplum bireylerinin bu eğitimlerinde ise sağlık personelinin eğitici ve örnek olmak açısından ayrıcalıklı bir sorumluluğu vardır. Bu araştırma 100 hemşire üzerinde yapılmıştır. Yaş ortalamaları 27.3 olan deneklerin % 33.3’ü 1 aydan az, % 33,3’ü 4-6 ay, % 16,7’si 6 aydan daha uzun süre bebeklerini emzirmişlerdir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bağcı T, Egemen A. Hemşirelerin Kendi Bebeklerini Anne Sütü İle Besleme Durumları. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1991 [a.yer 03 Aralık 2021];20(2):181-6. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/656
Makale Türü
Makale