Emzirme İle İlgili Uygulamalarda Annenin Eğitim Düzeyinin Rolü

  • Perran Toksöz D.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Veysi Özkaynak D.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Melikşah Ertem D.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
  • Ersen İlçin D.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anahtar Kelimeler: Emzirme

Öz

Bu çalışmada Diyarbakır Doğumevinde doğum yapan 580 kadının temel eğitim düzeylerine göre emzirme uygulamaları saptanmıştır. Araştırma bulguları, bebeklerin % 4138’inin doğumdan hemen sonra emzirildiğini, % 43.96’sına ilk verilen besinin anne sütü olduğunu göstermiştir. Annenin eğitim düzeyi, bebeğin ilk emzirilme zamanını önemli derecede etkilemediği halde (p>0.05) ilk verilen besin türü ve emzirme sıklığını belirlemede etkili olmaktadır (p<0.001). Beklenenin tersine, orta öğretim ve daha ileri düzeyde eğitim görmüş annelerin, emzirme uygulamalarında daha fazla yanlışlıklar yaptıkları belirlenmiştir. Örneğin bu annelerin % 7I.60’ı kolostrumun yararlı olduğunu bildikleri halde sadece % 38.27 oranında annenin bebeğine doğar doğmaz anne sütü vermesi, bu konuda eğtim açıkları olduğunu göstermektedir. Bebeğin beslenme şekli ile annenin eğitim düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p>0.05). Örneklemi oluşturan kadınların sadece % 17.10’unun anne sütü konusunda eğitim görmüş olmaları bu konuda yaygın ve sürekli eğitim yapmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Toksöz P, Özkaynak V, Ertem M, İlçin E. Emzirme İle İlgili Uygulamalarda Annenin Eğitim Düzeyinin Rolü. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1991 [a.yer 03 Aralık 2021];20(2):171-9. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/655
Makale Türü
Makale