Gebelikte Tat Duyusundaki Değişiklikler

  • Gülgün Ersoy Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Selvi Mamak Diyetisyen
Anahtar Kelimeler: gebelik

Öz

Gebe ve gebe olmayan kadınların değişik konsantrasyonlardaki şeker ve tuz çözeltilerini ayırabilme ve tercih durumları araştırılmıştır. Cebe kadınların tuz çözeltilerini ayırt etmede gebe olmayanlara göre önemli ölçüde hatalar yaptığı saptanmıştır (p<0.05). Gebelerin ençok tercih ettikleri tuz çözeltisi, gebe olmayanların tercihinden daha yüksek konsantrasyonda bulunmuştur. Gebelerin yüksek konsantrasyonlardaki tuz te rcihlerinin sodyum gereksinmelerinin artışına bağlı olabileceği sonucuna varılmıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1991-12-31
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Ersoy G, Mamak S. Gebelikte Tat Duyusundaki Değişiklikler. Bes Diy Der [Internet]. 31 Aralık 1991 [a.yer 03 Aralık 2021];20(2):165-70. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/654
Makale Türü
Makale