Ailelerin Sosyo-Ekonomik ve Gelir Düzeylerine Bağıntılı Olarak Besin Harcama Payları

  • Sevil Başoğlu H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Tanju Besler H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nevin Ciğerim H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülgün Ersoy H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Nilgün Karaağaoğlu H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Gülden Pekcan H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Neslihan Rakıcıoğlu H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Fatma Sağlam H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Mine Yurttagül H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
  • Sevinç Yücecan H.Ü. Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Anahtar Kelimeler: Gelir düzeyi

Öz

Araştırmada, Ankara ilinde sosyo-ekonomik yönden farklı semtlerde yaşayan toplam 14351 ailenin gelir durumu, gelirden besine ayrılan paylan, besin artık düzeyleri, besinleri atma nedenleri, artan ve bayatlayan besinleri değerlendirme şekille ri incelenmiştir. Ailelerin aylık ortalama gelir düzeyleri düşük, orta, yüksek sosyo-ekonomik semtlerde sırasıyla 488.300 TL, 924.380 TL, 1.510.000 TL. dır. Aileler bu gelirin sırasıyla 246.916 TL, 281.558 TL ve 375.990 TL'nı beslenmeye ayırmakta, gelir düzeyi arttıkça beslenme giderlerinin, toplam gelir içindeki payı azalmaktadır. Gelir düzeyi düşük olan kesimde tahıla olan harcama daha çok, et ve süt için ayrılan pay daha azdır. Gelir düzeyi yüksek grupta ise tahılların payı azalmakta hayvansal kaynaklı besinlerin payı artmaktadır. Sosyo-ekonomik gruplara göre atılan besinlerin maliyetinin beslenme harcamaları içindeki payı % 4.29 arasında değişmektedir. En fazla atım ekmekte olmakta, küflenme ve bayatlama atım nedeni olarak belirtilmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek grupta atım daha yüksektir.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Başoğlu S, Besler T, Ciğerim N, Ersoy G, Karaağaoğlu N, Pekcan G, Rakıcıoğlu N, Sağlam F, Yurttagül M, Yücecan S. Ailelerin Sosyo-Ekonomik ve Gelir Düzeylerine Bağıntılı Olarak Besin Harcama Payları. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1992 [a.yer 03 Aralık 2021];21(1):83-100. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/649
Makale Türü
Makale