İlkokul 3-4-5. Sınıf Öğrencilerinin Cep Harçlıklarının Tüketilmesinde Televizyon Reklamlarının Etkisinin İncelenmesi

  • Şule Bilir H.Ü. Pediatri Profesörü, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölüm Başkanı
  • Duyan Mağden H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü
  • Belma Atik Tuğrul H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü
  • N. Pınar San H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü
  • İsmihan Artan H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü
  • Elif Üstün H.Ü. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Bölümü
Anahtar Kelimeler: Reklam

Öz

Bu araştırma ilkokul 3. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin cep harçlıklarını harcamada TV reklamlarının etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeylerdeki ilkokullardan örnekleme alınan 2281 çocuk ile araştırma sürdürülmüştür. Reklamların sevilme nedenleri, cinsiyetlere, sosyo-ekonomik düzeye ve sınıflara göre incelendiğinde, tümgrııplarda reklamların müzik ve şarkı unsuru taşıması ilk tercih nedeni olarak tespit edilmiştir (p<0.05). Orneklcm grubundaki çocukların harçlıklarıyla büyük oranda çikolata gibi şekerli yiyecekleri alma eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Bu tercih cinsiyetler ara sında istatistiksel olarak farklı bulunmamıştır (p>0.05). Ancak sosyo ekonomik düzeyler arasında çikolota tercihi bakımınd an fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.05). Reklamlardaki yiyecek maddelerini almama nedenleri ailelere sorulduğunda sağlığa zararlı olma ve pahalılık ilk sıraları almıştır.

İndirmeler

İndirme verileri henüz mevcut değil.
Yayımlanmış
1992-06-30
Nasıl Kaynak Gösteririm
1.
Bilir Şule, Mağden D, Atik Tuğrul B, San NP, Artan İsmihan, Üstün E. İlkokul 3-4-5. Sınıf Öğrencilerinin Cep Harçlıklarının Tüketilmesinde Televizyon Reklamlarının Etkisinin İncelenmesi. Bes Diy Der [Internet]. 30 Haziran 1992 [a.yer 03 Aralık 2021];21(1):31-0. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/644
Makale Türü
Makale